KSL PC

Krajalnica stałowagowa

Poprzez dynamiczne dostosowywanie grubości plasterka z wykorzystaniem automatycznego ruchu ostrza, KSL PC określa wagę poszczególnych plasterków potrzebnych do osiągnięcia pożądanej masy docelowej, minimalizując straty. Opracowana w celu zaspokojenia rosnącego popytu na ‘’tacki drobiowe’’, KSL PC składa się z dwóch modułów, a mianowicie modułu wagi i krajalnicy poziomej.        

Korzyści:

  • Maksymalna automatyzacja; nie ma potrzeby korzystania z wielu głowic ani innych systemów ważących.
  • Produkt jest mniej przetwarzany z korzyścią dla jakości.
  • Doskonała jakość cięcia; KSL PC określa odpowiednią siłę nacisku na każdy element.
  • Możliwość podłączenia online.
  • Możliwość zbierania danych statystycznych.
Specyfikacja techniczna:

  • Automatyczna regulacja wagi podczas cyklu roboczego.
  • Do pięciu ostrzy przy sześciu plasterkach.
  • Możliwość podłączenia urządzenia do wagi wzdłuż linii podawania produktu w celu automatycznego dostosowania receptur.
  • Cztery różne funkcje zapewniające maksymalną elastyczność.

Napisz do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "DIWED sp. z o.o. " z siedzibą w ul. Żywiecka 16A, 43-376 Godziszka. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

DIWED sp. z o.o.

ul. Żywiecka 16A
43-376 Godziszka
POLSKA

pozycjonowanie stron bielsko